Slotted angle rack systems

Slotted angle rack systems là hệ thống kệ đa năng tải trọng nhẹ Slotted Angle Racks, Storage Rack Manufacturers, Cantilever Racks are suitable for the Storage of a wide variety of non-palletized goods

 1. Kệ chứa khay nhựa lưu mẫu hạt giống cây trồng

  Kệ chứa khay nhựa lưu mẫu hạt giống cây trồng

  Kệ chứa khay nhựa lưu mẫu hạt giống cây trồng hiện nay đang được sử dụng nhiều tại các viện nghiên cứu nông nghiệp, vựa cây giống, trung tâm phát triển nông thôn, nơi có nhu cầu lưu trữ, phân loại hạt giống
 2. Heavy Duty Cantilever Racking

  Heavy Duty Cantilever Racking

  Heavy duty cantilever racking this type of shelving is ideal for the storage of goods without facing congestion points are arranged for the loading and unloading of bulky products, multi size.
 3. Slotted Angle Shelving

  Slotted Angle Shelving

  Slotted angle shelving is a versatile system best suited for storage of small components, bins, cartons having light loads up to(300 Kgs) level is available with the following options.
 4. Công ty sản xuất kệ đa năng

  Công ty sản xuất kệ đa năng

  Slotted Angle Rack kệ lưu trữ đa năng với nhiều mẫu mã mới-đẹp dùng để lưu trữ hàng hóa, trưng bày sản phẩm với mật độ cao, sắp xếp hàng hóa một cách khoa học hơn
gotop